Bagaimana Latar Belakang Pendidikan Islam Multikultural